Webcam Đoạn đường nối thuyền Two Harbors

Webcam được cài đặt bên cạnh đoạn đường nối thuyền công cộng trong Vịnh Agate. Tận hưởng vẻ đẹp của Minnesota với Tabi.cam.

Webcam khác

Vịnh Agate
Camera trực tiếp ở Two Harbors, Minnesota, Hoa Kỳ
Ngọn hải đăng Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Cầu nâng trên không Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Kênh vận chuyển
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Ngọn hải đăng Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Bến du thuyền Silver Bay
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Lối vào cảng Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Công viên Lễ hội Bayfront
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ