Webcam Vịnh Agate

Webcam được cài đặt tại Bảo tàng Depot Depot Duluth và Iron ở hai bến cảng. Tận hưởng vẻ đẹp của Minnesota với Tabi.cam.

Webcam khác

Đoạn đường nối thuyền Two Harbors
Camera trực tiếp ở Two Harbors, Minnesota, Hoa Kỳ
Ngọn hải đăng Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Cầu nâng trên không Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Kênh vận chuyển
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Ngọn hải đăng Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Bến du thuyền Silver Bay
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Lối vào cảng Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Công viên Lễ hội Bayfront
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ