Webcam Công viên Lễ hội Bayfront

Bạn đang xem một chương trình phát sóng trực tiếp từ Bayfront Festival Park ở Duluth, Minnesota. Plaza công khai này bên cạnh Lake Superior cung cấp lượt xem, lễ hội mùa hè & trượt băng mùa đông. Webcam được cài đặt tại Pier B Resort Hotel. Tận hưởng vẻ đẹp của Duluth với Tabi.cam.

Webcam khác

Lối vào cảng Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Cảng Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Bến du thuyền Silver Bay
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Kênh vận chuyển
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Cầu nâng trên không Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Toàn cảnh cảng Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Ngọn hải đăng Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Ngọn hải đăng Duluth
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ
Duluth Bayfront
Camera trực tiếp ở Duluth, Minnesota, Hoa Kỳ