Webcam ở Tứ Xuyên

Thực hiện một chuyến đi ảo đến Tứ Xuyên (Trung Quốc) qua camera trực tiếp
Gấu trúc khổng lồ №1
Camera trực tiếp ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc
Gấu trúc khổng lồ №2
Camera trực tiếp ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Webcam được xem nhiều nhất