Webcam Gấu trúc khổng lồ №2

Xem những chú gấu trúc đáng yêu, tinh nghịch trong thói quen hàng ngày của họ thông qua việc truyền phát cam trực tiếp độ phân giải cao này từ Cơ sở nghiên cứu của Gengdu Gây giống Gây gấu trúc khổng lồ, một khu bảo tồn được thành lập năm 1987 tại thành phố Thành Đô Trung Quốc, tỉnh Tứ Xuyên. Dự trữ này có môi trường tự nhiên tốt nhất để nuôi và chăn nuôi gấu trúc khổng lồ, một niềm tự hào quốc gia Trung Quốc.

Webcam khác

Gấu trúc khổng lồ №1
Camera trực tiếp ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc