Cam trực tiếp ở Thành Đô

Thực hiện một chuyến đi ảo đến Thành Đô (Trung Quốc) qua webcam
Trung Quốc
Tứ Xuyên Thành Đô
Gấu trúc khổng lồ №1
Camera trực tiếp ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc
Gấu trúc khổng lồ №2
Camera trực tiếp ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Webcam được xem nhiều nhất