Webcam Quảng trường kỷ niệm

Webcam trực tiếp trên webcam trên màn hình lễ kỷ niệm ở trung tâm của trung tâm thành phố Mississauga, Ontario, Canada. Nguồn cấp dữ liệu cam hướng về phòng trưng bày nghệ thuật của Mississippi, và đằng sau nó là tòa nhà Civic Center. Không gian công cộng này là nơi lễ kỷ niệm và các sự kiện lớn xảy ra giữa các tòa nhà tráng lệ ở trung tâm thành phố.
Nước:
Vùng:
Thành phố:
Các thẻ:

Webcam khác

Làn đường Kiểm tra của Canada
Camera trực tiếp ở Fort Erie, Ontario, Ca-na-đa
Cầu hòa bình
Camera trực tiếp ở Buffalo, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Canada Bound Truck Kiểm tra
Camera trực tiếp ở Fort Erie, Ontario, Ca-na-đa
Bãi biển Wasaga
Camera trực tiếp ở Wasaga Beach, Ontario, Ca-na-đa
Đường dạo biển Wasaga
Camera trực tiếp ở Wasaga Beach, Ontario, Ca-na-đa
Phố Hurontario
Camera trực tiếp ở Collingwood, Ontario, Ca-na-đa
The Lodge at Geneva-on-the-Lake
Camera trực tiếp ở Geneva-on-the-Lake, Ohio, Hoa Kỳ
Cảng Huron
Camera trực tiếp ở Port Huron, Michigan, Hoa Kỳ