Webcam Canada Bound Truck Kiểm tra

Trên màn hình là tổng quan về kiểm tra xe tải bị ràng buộc Canada tại Fort Erie, ở Ontario, Canada. Các webcam trực tiếp là bởi cây cầu hòa bình, một cây cầu quốc tế kết nối Canada và Hoa Kỳ.
Nước:
Vùng:
Thành phố:

Webcam khác

Cầu hòa bình
Camera trực tiếp ở Buffalo, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Làn đường Kiểm tra của Canada
Camera trực tiếp ở Fort Erie, Ontario, Ca-na-đa
Sheep Barn
Camera trực tiếp ở Watkins Glen, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Bãi biển Wasaga
Camera trực tiếp ở Wasaga Beach, Ontario, Ca-na-đa
Đường dạo biển Wasaga
Camera trực tiếp ở Wasaga Beach, Ontario, Ca-na-đa
The Lodge at Geneva-on-the-Lake
Camera trực tiếp ở Geneva-on-the-Lake, Ohio, Hoa Kỳ
Phố Hurontario
Camera trực tiếp ở Collingwood, Ontario, Ca-na-đa
Vườn cho chim Treman
Camera trực tiếp ở Ithaca, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ