Webcam Làn đường Kiểm tra của Canada

Quan điểm webcam trực tiếp này là hướng tới làn đường kiểm tra Canada, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada - Cảng cầu Hòa bình, ở Fort Erie, thuộc tỉnh Ontario, Canada. Để xác định vị trí trạm chéo biên giới này, vui lòng tìm bản đồ của chúng tôi xuống trang.
Nước:
Vùng:
Thành phố:

Webcam khác

Canada Bound Truck Kiểm tra
Camera trực tiếp ở Fort Erie, Ontario, Ca-na-đa
Cầu hòa bình
Camera trực tiếp ở Buffalo, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Sheep Barn
Camera trực tiếp ở Watkins Glen, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Bãi biển Wasaga
Camera trực tiếp ở Wasaga Beach, Ontario, Ca-na-đa
Đường dạo biển Wasaga
Camera trực tiếp ở Wasaga Beach, Ontario, Ca-na-đa
The Lodge at Geneva-on-the-Lake
Camera trực tiếp ở Geneva-on-the-Lake, Ohio, Hoa Kỳ
Phố Hurontario
Camera trực tiếp ở Collingwood, Ontario, Ca-na-đa
Vườn cho chim Treman
Camera trực tiếp ở Ithaca, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ