Webcam Công viên Four Corners

Webcam trực tiếp này đưa bạn đến bốn góc trung tâm thành phố Coldwater, ở bang Michigan của Hoa Kỳ. Luồng Cam cho thấy đường Chicago (Quốc lộ 12) và đường Marshall (Quốc lộ cũ) trong Công viên Bốn Corners. Có bốn công viên: Quadrant Đông Bắc, Công viên Đông Bắc, Công viên Đông Nam và Công viên Tây Nam.

Webcam khác

Phố Monroe
Camera trực tiếp ở Coldwater, Michigan, Hoa Kỳ
Hồ nghĩa trang
Camera trực tiếp ở Coldwater, Michigan, Hoa Kỳ
Liên tiểu bang 69
Camera trực tiếp ở Coldwater, Michigan, Hoa Kỳ
Trung tâm thành phố Vicksburg
Camera trực tiếp ở Vicksburg, Michigan, Hoa Kỳ
Trung tâm cứu hộ những người bạn của loài mèo
Camera trực tiếp ở Defiance, Ohio, Hoa Kỳ
Bald Eagles Nest №2
Camera trực tiếp ở South Bend, Indiana, Hoa Kỳ
Ngọn hải đăng South Haven
Camera trực tiếp ở South Haven, Michigan, Hoa Kỳ
Sông Detroit
Camera trực tiếp ở Detroit, Michigan, Hoa Kỳ