Webcam Bald Eagles Nest №2

Một webcam trực tiếp góc rộng cho thấy một cái nhìn về tổ của đại bàng hói ở thành phố South Bend, Indiana. Máy ảnh nằm trong cơ sở hệ sinh thái thử nghiệm được liên kết của Notre Dame (ND-LEEF) tại Công viên quận St. Patrick ở South Bend, Indiana.
Nước:
Vùng:
Thành phố:

Webcam khác

Ngọn hải đăng South Haven
Camera trực tiếp ở South Haven, Michigan, Hoa Kỳ
Trung tâm thành phố Vicksburg
Camera trực tiếp ở Vicksburg, Michigan, Hoa Kỳ
Hồ nghĩa trang
Camera trực tiếp ở Coldwater, Michigan, Hoa Kỳ
Phố Monroe
Camera trực tiếp ở Coldwater, Michigan, Hoa Kỳ
Công viên Four Corners
Camera trực tiếp ở Coldwater, Michigan, Hoa Kỳ
Liên tiểu bang 69
Camera trực tiếp ở Coldwater, Michigan, Hoa Kỳ
Trung tâm thành phố Chicago
Camera trực tiếp ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ
Bãi biển Evanston
Camera trực tiếp ở Evanston, Illinois, Hoa Kỳ