Webcam Khu bảo tồn thiên nhiên Hula

Sống từ Khu bảo tồn thiên nhiên Hula trong yesud hama'ala, Israel. Vùng đất ngập nước tươi tốt được biết đến với nhiều loại chim di cư đa dạng, động vật đầm lầy & cây nước quý hiếm. Tận hưởng vẻ đẹp của bản chất của Israel với Tabi.cam.
Nước:
Thành phố:
Các thẻ:

Webcam khác

Cảnh quan thành phố Amman
Camera trực tiếp ở Amman, Vùng trung tâm, Gióc-đa-ni
Kền kền mặt ngựa
Camera trực tiếp ở Giê-ru-xa-lem, Quận Jerusalem, I-xra-en
Bức tường phía Tây
Camera trực tiếp ở Giê-ru-xa-lem, Quận Jerusalem, I-xra-en
Cảng Ashdod
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en
Bãi biển Mei Ami
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en
Bãi biển Oranim
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en
Bãi biển HaKshatot
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en
Bãi biển Gils
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en