Webcam Bãi biển Oranim

Sống từ Bãi biển Oranim ở Ashdod, Israel. Bãi biển giải trí rộng rãi cung cấp một bờ biển dài, cát, và những đợt sóng nhẹ nhàng. Tận hưởng vẻ đẹp của bãi biển Oranim với Tabi.cam.
Nước:
Thành phố:
Các thẻ:

Webcam khác

Bãi biển HaKshatot
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en
Bãi biển Mei Ami
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en
Cảng Ashdod
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en
Bãi biển Gils
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en
Bãi biển Yud-Alef
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en
Bãi biển Pháo đài
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en
Bãi biển Shimshon Sheva
Camera trực tiếp ở Ashdod, Quận Nam, I-xra-en
Kền kền mặt ngựa
Camera trực tiếp ở Giê-ru-xa-lem, Quận Jerusalem, I-xra-en