Webcam Trung tâm mua sắm Whistler Olympic

Webcam trực tiếp này cho bạn thấy Olympic Plaza trong Làng Olympic và Paralympic, nằm trong Thung lũng Chakamus, trong thị trấn Whistler Resort, BC của Canada. Cơ sở này chứa 2.400 vận động viên và các quan chức trong Thế vận hội mùa đông Olympic và Paralympic 2010 và hiện đã được sử dụng để nhà và đào tạo các vận động viên quốc gia.

Webcam khác

Câu lạc bộ gôn Whistler
Camera trực tiếp ở Whistler, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Cypress Mountain - Cổ Phần Tuyết
Camera trực tiếp ở Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Cypress Plaza
Camera trực tiếp ở Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Cypress Mountain - Eagle Chairlift
Camera trực tiếp ở Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Cypress Mountain - Hollyburn
Camera trực tiếp ở Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Cảng Vancouver
Camera trực tiếp ở Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
False Creek
Camera trực tiếp ở Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Nanaimo Waterfront
Camera trực tiếp ở Nanaimo, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa