Webcam Cảng Vancouver

CAM sống từ Vancouver, nằm trên bờ biển phía tây British Columbia, Canada. Cảng nội địa này là một địa điểm nổi tiếng của thành phố này và đất nước - nó cung cấp một tuyến đường nước ngoạn mục từ eo biển Juan de Fuca, một cửa vào của Thái Bình Dương. Hình ảnh này cho thấy một dải bờ sông và Bắc Vancouver trong nền, trên Harbor Vancouver.

Webcam khác

False Creek
Camera trực tiếp ở Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Cypress Mountain - Hollyburn
Camera trực tiếp ở Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Cypress Mountain - Eagle Chairlift
Camera trực tiếp ở Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Cypress Mountain - Cổ Phần Tuyết
Camera trực tiếp ở Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Cypress Plaza
Camera trực tiếp ở Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Nanaimo Waterfront
Camera trực tiếp ở Nanaimo, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đa
Sân bay Friday Harbour
Camera trực tiếp ở Friday Harbor, Washington, Hoa Kỳ
Cảng cảng Friday
Camera trực tiếp ở Friday Harbor, Washington, Hoa Kỳ