Webcam Cổng sau bệnh viện Đà Nẵng

Webcam trên đường phố này cho thấy đường Quang Trung và cổng sau của Bệnh viện Đà Nẵng C ở thành phố Đà Nẵng, tại Việt Nam. Bệnh viện Đà Nẵng C là một trong những bệnh viện công lớn nhất quận Hải Châu Đà Nẵng. Tận hưởng vẻ đẹp của Việt Nam với Tabi.cam.
Nước:
Thành phố:
Các thẻ:

Webcam khác

Trang phục Phương Trần
Camera trực tiếp ở Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam
Đường quang trung
Camera trực tiếp ở Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam
Cảnh quan thành phố đà nẵng
Camera trực tiếp ở Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận hải châu
Camera trực tiếp ở Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam