Cam trực tiếp ở Suối Palm

Thực hiện một chuyến đi ảo đến Suối Palm (Hoa Kỳ) qua webcam
Hoa Kỳ
California Suối Palm
Bảo tàng Palm Springs Air
Camera trực tiếp ở Suối Palm, California, Hoa Kỳ

Webcam được xem nhiều nhất