Webcam Công viên Bryant

Trực tiếp webcam cho thấy Công viên Bryant ở thành phố New York trong thời gian thực. Bryant Park là một công viên Midtown Manhattan nằm trong khoảng từ thứ năm và thứ sáu, từ những con đường thứ 40 đến 42. Ngay phía đông của công viên là thư viện công cộng New York. Midtown hoặc Middle Manhattan là một trong ba phần lớn của Manhattan Borough cùng với trung tâm thành phố và Uptown.

Webcam khác

Quảng trường Thời đại 4k
Camera trực tiếp ở New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
NASDAQ tại 4 Times Square
Camera trực tiếp ở New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Quảng trường Thời đại 1560 Broadway
Camera trực tiếp ở New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Quảng trường Duffy
Camera trực tiếp ở New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Khu phố dưới của Manhattan
Camera trực tiếp ở New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Cầu Brooklyn và Manhattan
Camera trực tiếp ở New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Tượng nữ thần tự do
Camera trực tiếp ở New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Đường Cầu Mới
Camera trực tiếp ở Bergenfield, New Jersey, Hoa Kỳ