Cam trực tiếp ở Anchorage

Thực hiện một chuyến đi ảo đến Anchorage (Hoa Kỳ) qua webcam
Hoa Kỳ
Alaska Anchorage
Căn cứ Thủy phi cơ Lake Hood
Camera trực tiếp ở Anchorage, Alaska, Hoa Kỳ
Môi trường sống của gấu bắc cực
Camera trực tiếp ở Anchorage, Alaska, Hoa Kỳ

Webcam được xem nhiều nhất