Webcam Đại lộ Angamos

Webcam trực tiếp này cho thấy Angamos Avenue qua quận Surquillo ở Lima, thành phố thủ đô của Peru. Angamos Avenue, một trong những điểm chính của Lima, chạy về phía đông sang Tây qua các quận của Santiago de Surco, San Borja, Surquilho, Miraflores và San Isidro. Xem trực tiếp trên đường phố Lima, Peru, với Tabi.cam.