Webcam ở Đảo Bắc

Thực hiện một chuyến đi ảo đến Đảo Bắc (Niu Di-lân) qua camera trực tiếp
Vịnh Hauraki
Camera trực tiếp ở Auckland, Đảo Bắc, Niu Di-lân
Sân bay Wellington
Camera trực tiếp ở Wellington, Đảo Bắc, Niu Di-lân

Webcam được xem nhiều nhất