Webcam Polar Bears trong tự nhiên

Thưởng thức dòng webcam trực tiếp này của những con gấu Bắc cực tuyệt vời trong tự nhiên từ Công viên quốc gia Wapusk Cape Churchill ở miền bắc Manitoba, Canada. Thời gian tốt nhất để phát hiện ra chúng là vào tháng 10 và tháng 11.
Nước:
Vùng:
Thành phố:
Các thẻ:

Webcam khác

Nhà nghỉ Tundra Buggy
Camera trực tiếp ở Churchill, Manitoba, Ca-na-đa
Đèn phương Bắc
Camera trực tiếp ở Churchill, Manitoba, Ca-na-đa