Webcam San Pedro Seafront

Xem mặt trời mọc từ bờ sông ở San Pedro, Belize. Webcam nằm trên tòa nhà của khách sạn ba sao The Phoenix Resort. Quan điểm tuyệt vời của Biển Caribbean và Vượt qua Thuyền.

Webcam khác

Royal Sands Resort & Spa
Camera trực tiếp ở Cancún, Quintana Roo, Mê-hi-cô