Webcam Tổ chim ưng biển ở Port Lincoln

Webcam trực tiếp cho thấy Tổ Osprey ở Cảng Lincoln City ở Nam Úc ở Úc trong thời gian thực. Tổ này nằm trên một đường ống trên bờ bên cạnh lối vào bến du thuyền Lincoln Cove. Osprey đã được nhân giống ở đây trong hơn chín năm. Webcam được kết nối với pin năng lượng mặt trời để theo dõi tổ quanh đồng hồ. Những Ospreys này không di chuyển và không có vấn đề về động vật ăn thịt trong lĩnh vực này của Úc. Do đó, bạn có thể xem Osprey bằng cách sử dụng cam trực tiếp này quanh năm.
Nước:
Vùng:
Thành phố: